Tänk på!
” Välj 2-3 övningar per muskelgrupp, byt övningar var annan till var tredje vecka. Vila tre till 6 dagar innan du tränar samma muskelgrupper igen. Träna ca 2-3 muskelgrupper under samma pass. Du kan träna fler om du vill men intensiteten i träningen minskar. Gör 6-15 repetitioner i tre set och vila 1-3 min mellan varje set. ”